Afhængigheds- /Misbrugsbehandling

Der er mange grunde til, at vi kan få problemer med afhængighed af eksempelvis alkohol eller stoffer
For at kunne bryde den onde cirkel af afhængighed, må man forstå baggrunden for ens misbrug, og man skal udstyres med våbnene til at bekæmpe problemet

Vi kan hjælpe dig!
Da det er vidt forskelligt, hvorfor man bliver afhængig tilrettelægger vi naturligvis også behandlingen individuelt.

Det er naturligvis også muligt at være anonym
Vi har på baggrund af flere års erfaring udviklet vores egne behandlingsmetoder, hvor vi arbejder med de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig direkte til dit afhængighedsmønster

Behandlingen vil have en struktur, hvor sessionerne i begyndelsen er hyppige. I takt med at behandlingen virker, vil behandlingen også dale i hyppighed.

  • Behandlingsforløbet er af varierende længde efter behov
  • Behandlingen foregår ambulant dvs. du kan passe dit job og din hverdag
  • Dine pårørende kan inddrages i behandlingen, hvis du har et ønske om det
  • Vi tilbyder også dig og dine pårørende et intensivt behandlingsforløb i Spanien

Behandlingsinfo
Første session er en afklarende samtale, hvor det undersøges, hvordan dit afhængigheds- mønster har udviklet sig gemmen tiden, og hvordan det er i dag.
Hvilke fordele ser du i forhold til dit alkohol-/ stofindtag, og hvilke ulemper ser du?

Motivationen er det altaførende i et forløb som dette:

  • Hvad kan / vil du gøre for at ændre din situation?
  • Hvilke overvejelser gør du dig nu?
  • Hvad ønsker du at opnå?
  • Hvilke beslutninger tænker du på, der skal tage?

Vi ved, at et totalt stop af alkohol- eller stofindtag efter et årelangt og dagligt misbrug vil give abstinenser. Abstinensen medføre fysisk og psykisk uro og er en naturlig kropslig og psykisk reaktion på overbelastning fra alkohol / stoffer, men de skal tages alvorligt, så udtrapning sker i samarbejde med egen læge.

I klinikken møder vi regelmæssigt mennesker med misbrug / afhængighed, og det har inspireret os til at udebyde: Alkoholbehandling i udlandet.