Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Telefonnummer til anonym henvendelse

Jan Sehested - 27 48 06 05

Afhængigheds- /misbrugsbehandling

Der er mange grunde til, at vi kan få problemer med afhængighed af eksempelvis alkohol eller stoffer.

For at kunne bryde den onde cirkel af afhængighed, må man forstå baggrunden for ens misbrug, og man skal udstyres med våbnene til at bekæmpe problemet.

Det er en voldsomt svær kamp at udkæmpe alene - men det behøver du heller ikke.

Vi kan hjælpe dig!

Da det er vidt forskelligt, hvorfor man bliver afhængig tilrettelægger vi naturligvis også behandlingen individuelt.

Det er naturligvis også muligt at være anonym.

Vi har på baggrund af flere års erfaring udviklet vores egne behandlingsmetoder, hvor vi arbejder med de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig direkte til dit afhængighedsmønster.

Behandlingen vil have en struktur, hvor sessionerne i begyndelsen er hyppige. I takt med at behandlingen virker, vil behandlingerne også dale i hyppighed.

  • Behandlingsforløbet er af varierende længde efter behov
  • Behandlingen foregår ambulant dvs. du kan passe dit job og din hverdag
  • Dine pårørende kan inddrages i behandlingen, hvis du har et ønske om det
  • Vi tilbyder også dig og dine pårørende et intensivt behandlingsforløb i Spanien

Behandlingsinfo

Første session er en afklarende samtale, hvor det undersøges, hvordan dit afhængigheds- mønster har udviklet sig gennem tiden, og hvordan det er i dag.

Hvilke fordele ser du i forhold til dit alkohol- / stofindtag, og hvilke ulemper ser du?

Motivation er det altafgørende i et forløb som dette:

  • Hvad kan / vil du gøre for at ændre din situation ?
  • Hvilke overvejelser gør du dig nu ?
  • Hvad ønsker du at opnå ?
  • Hvilke beslutninger tænker du på, der skal tages ?

Vi ved, at et totalt stop af alkohol- eller stofindtag efter et årelangt og dagligt misbrug vil give abstinenser.

Abstinenser medfører fysisk og psykisk uro og er en naturlig kropslig og psykisk reaktion på overbelastning fra alkohol / stoffer, men de skal tages alvorligt, så udtrapning sker i samarbejde med egen læge.

Behandlingen kan finde sted hos dig, hvis du ønsker det, eller fra vores klinikker i Aalborg og Randers.

I klinikken møder vi regelmæssigt mennesker med misbrug / afhængighed, og det har inspireret os til at udbyde: Alkoholbehandling i udlandet. Følg linket og se om det er noget for dig.

 Benthe skriver i gæstebogen:

Jeg gik til behandling hos dig for et alkoholproblem sidste sommer og har i 1 år været helt afholdende.