Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartForandringer med hjertet

Professionel alkoholbehandling

Har du svært ved at styre dit indtag af alkohol, så kan det være fordi du lider af alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug. Afhængighed og misbrug sidestilles ofte, men det er misbruget der fører til afhængigheden og bør derfor bestemt tages meget alvorligt. Et menneske som enten er misbruger eller afhængig af alkohol har i langt størstedelen af tilfældene behov for hjælp og sikkert også alkoholbehandling.

Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 150.000 danskere er afhængige af alkohol, mens ca. 600.000 har et skadeligt forbrug af alkohol. Samtidig menes det, at alkoholforbruget blandt "almindelige" danskere har været dalende de sidste 10 år. 

Alt for få mennesker er bevidste om at de har brug for hjælp og lader derfor alkoholproblemerne stå til. Og først i  sidste ende når de pårørende, sætter foden ned og siger fra. Først her indser langt de fleste alkoholmisbrugere, at der er behov for professionel behandling.

Hos Dynamic Minds har vi hjulpet mange mennesker ud af alkoholmisbrug/afhængighed, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig og din familie. Kontakt os hvis kan genkende ovenstående, eller for at høre mere om vores alkoholbehandling. Tel 2748 0605

LÆS MERE


Hos Dynamic Minds

Er vores behandling ambulant.

Ambulant misbrugsbehandling er behandling til dig, som har brug for at være tæt på din familie og/eller passe dit arbejde i en normal hverdag. 

De fleste af de der henvender sig er mennesker i job, og de får dermed hjælp før forbruget har taget overhånd og ødelægger familie og jobrelationer. 

Rigtig mange af vores klienter har fået en bedre hverdag ved blot at lære at bruge simple redskaber til at kigge indad, og på den måde få,  sat en stopper for deres misbrug.

I ambulant misbrugsbehandling, møder man op i vores klinik efter aftale, til samtaler med en af vores terapeuter. 

I et ambulant forløb modtager man en til en terapi/behandling. Samtidigt passer man sin hverdag med job, familie og venner som normalt.


Hos Dynamic Minds

Er du 100 % annonym 


Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til et bedre liv, hvor alkohol ikke er den styrende faktor.


Tel. 2748 0605